Formulari de cerca

Període Mitjà de Pagament

* Quan una dada es reflecteix entre parèntesi es refereix a un import negatiu, representatiu be d'una major celeritat, en terme mitjà, en el pagament per part de l'Enitat en relació al període previst legalment amb caràcter general per a donar conformitat a la factura, o bé a que les operacions pendents de pagament de l'Entitat s'encontren, en terme mitjà, en un moment anterior a dit període màxim.

Període Mitjà de Pagament a Proveedors - Trimestral
Període Mitjà de Pagament a Proveedors - Trimestral - Global