AVALEM JOVES PLUS

PROGRAMA EMPUJU 2017 – Contractació de persones joves per entitats locals, en el marc del Sistema Nacional de Garantia Juvenil.

Subvenció concedida: 46.713,36 €.

Persones contractades: 3 joves.

- 2 peons jardineria. 

- 1 Auxiliar administratiu. 

Duració dels contractes: 12 mesos a jornada completa.

 

PROGRAMA EMCUJU 2017 – Contractació de persones joves qualificades per entitats locals, en el marc del Sistema Nacional de Garantia Juvenil.

Subvenció concedida: 34.414,80 €.

Persones contractades: 2 joves

- 2 Mestre Educació Infantil/Primaria.

Duració dels contractes: 12 mesos a jornada completa.

 

Aquestos programes estan cofinançats pel Fons Social Europeu (FSE).

Més info:

- Direcció General d´Ocupació, Assumptes Socials i Igualtat d´Oportunitats de la Comissió Europea.

http://ec.europa.eu/social/home.jsp?langld=Es

- Unitat Administrativa del FSE (UAFSE, Ministeri d´Ocupació i Seguretat Social)

http://www.empleo.gob.es/uafse