Enllaços d'interés

Seleccione un enllaç el qual li portarà a la pàgina del Servei que haja seleccionat en una nova finestra:

logo_DVA

Pagament de Tributs Diputació Valencia
  Els contribuents dels Ajuntaments que recapta la Diputació poden pagar els seus tributs per Internet.

Servici PROP de la Generalitat Valenciana
  Prestació de Servicis de la Generalitat Valenciana a ciutadans i empreses.
Oficina Virtual del Catastre
  Comprobació de Certificats Catastrals, Cartografía i Dades Catastrals entre altres servicis.
Administració General de l'Estat
  Informació i accés a serveis de l'Admministració General de l'Estat.
Agència Tributaria
  L'Agència Tributaria es l'organisme públic encarregat de la gestió del sistema tributari estatal.
Tesorería General Seg. Social
  Gestió/Pagament, Drets, Obligacions i Servicis de la Seguritat Social.
Finestreta Única Empresarial
  Creació de noves activitats empresarials, servicis integrats de tramitació i asesorament.